Zajęcia

Zajęcia podstawowe:

Zajęcia dydaktyczne:
Zajęcia plastyczne:
Zajęcia muzyczno-ruchowe:
Zajęcia przyrodnicze:
Zajęcia sportowe:

Zajęcia dodatkowe (dodatkowo płatne):

Zajęcia podstawowe

Zajęcia dydaktyczne:
Zajęcia plastyczne:
Zajęcia muzyczno-ruchowe:
Zajęcia przyrodnicze:
Zajęcia sportowe:

Zajęcia dodatkowe

Są to zajęcia dodatkowe płatne