Dla rodzica

Rozkład dnia

SCHODZENIE SIĘ DZIECI:

– zabawy twórcze / dydaktyczne, tematyczne, konstrukcyjne

– praca indywidualna, wspierająca rozwój dziecka

– przygotowanie pomocy do zajęć

– ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe / przy muzyce, ze śpiewem

PRZYGOTOWANIE DO ŚNIADANIA:

– czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe.

ŚNIADANIE:

– kształcenie nawyku estetycznego i kulturalnego, spożywania posiłku

TOALETA PORANNA:

– czynności porządkowe, higieniczne oraz mycie zębów

ZINTEGROWANA DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA W OKREŚLONYCH OBSZARACH, Z REALIZOWANĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ:

– praca na dywanie i przy stolikach

– czytanie bajek i rozmowa o nich

AKTYWNOŚĆ JEDNOLITA I ZRÓŻNICOWANA, INSPIROWANA PRZEZ NAUCZYCIELA w sali lub ogrodzie:

– zabawy i gry sportowe / ćwiczenia kształtujące postawę

– spacery i wycieczki /obserwacje przyrodnicze

– imprezy okolicznościowe

PRZYGOTOWANIE DO OBIADU

– doskonalenie czynności samoobsługowych w szatni i łazience

OBIAD:

– ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami

– wyrabianie nawyku zdrowego odżywania się

ODPOCZYNEK POOBIEDNI:

Dzieci młodsze:

– leżakowanie

– słuchanie bajek i muzyki relaksacyjnej

Dzieci starsze:

– zajęcia i zabawy wyciszające, ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie bajek

– kontynuacja zajęć edukacyjnych, inicjowanych przez nauczyciela, zabawy integracyjne, /praca indywidualna i zespołowa w sali i w ogrodzie

– inne zajęcia dodatkowe

PRZYGOTOWANIA DO PODWIECZORKU:

– czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe

PODWIECZOREK:

– kształcenie nawyku estetycznego, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłku

ZABAWY STYMULUJĄCE AKTYWNOŚĆ DZIECKA. ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI:

– integracyjne, tematyczne, ruchowe, dydaktyczne

– praca indywidualna wspomagająca rozwój dziecka / kompensowanie deficytów rozwojowych, praca z dzieckiem

– obserwacje przyrodnicze w sali i w ogrodzie

Rozkład dnia

SCHODZENIE SIĘ DZIECI:

– zabawy twórcze / dydaktyczne, tematyczne, konstrukcyjne

– praca indywidualna, wspierająca rozwój dziecka

– przygotowanie pomocy do zajęć

– ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe / przy muzyce, ze śpiewem

PRZYGOTOWANIE DO ŚNIADANIA:

– czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe.

ŚNIADANIE:

– kształcenie nawyku estetycznego, kulturalnego i spożywania posiłku

TOALETA PORANNA:

– czynności porządkowe, higieniczne, mycie zębów

ZINTEGROWANA DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA W OKREŚLONYCH OBSZARACH, Z REALIZOWANĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ

AKTYWNOŚĆ JEDNOLITA I ZRÓŻNICOWANA, INSPIROWANA PRZEZ NAUCZYCIELA w sali lub ogrodzie:

– zabawy i gry sportowe / ćwiczenia kształtujące postawę

– spacery i wycieczki /obserwacje przyrodnicze

– imprezy okolicznościowe

PRZYGOTOWANIE DO OBIADU

– doskonalenie czynności samoobsługowych w szatni i łazience

OBIAD:

– ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami

– wyrabianie nawyku zdrowego odżywania się

ODPOCZYNEK POOBIEDNI:

Dzieci młodsze:

– leżakowanie

– słuchanie bajek i muzyki relaksacyjnej

Dzieci starsze:

– zajęcia i zabawy wyciszające, ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie bajek

– kontynuacja zajęć edukacyjnych, inicjowanych przez nauczyciela, zabawy integracyjne, /praca indywidualna i zespołowa w sali i w ogrodzie

– inne zajęcia dodatkowe

PRZYGOTOWANIA DO PODWIECZORKU:

– czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe

PODWIECZOREK:

– kształcenie nawyku estetycznego, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłku

ZABAWY STYMULUJĄCE AKTYWNOŚĆ DZIECKA. ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI:

– integracyjne, tematyczne, ruchowe, dydaktyczne

– praca indywidualna wspomagająca rozwój dziecka / kompensowanie deficytów rozwojowych, praca z dzieckiem

– obserwacje przyrodnicze w sali i w ogrodzie

Formularz
zgłoszeniowy