Polityka prywatności Niepublicznego Przedszkola „Przyjaciele Kubusia Puchatka”

  1. Zbieranie informacji osobowych: Niepubliczne Przedszkole „Przyjaciele Kubusia Puchatka” może gromadzić dane osobowe od rodziców/opiekunów dzieci zapisanych do przedszkola w celu zapewnienia odpowiedniej opieki i edukacji. Takie dane mogą obejmować imię i nazwisko dziecka, dane kontaktowe rodziców/opiekunów, datę urodzenia dziecka, informacje medyczne oraz inne istotne informacje.
  2. Wykorzystanie informacji: Dane osobowe zbierane przez Niepubliczne Przedszkole „Przyjaciele Kubusia Puchatka” będą wykorzystywane wyłącznie w celach administracyjnych, edukacyjnych i bezpieczeństwa dzieci. Mogą być one używane do kontaktu z rodzicami/opiekunami, dostosowania programu nauczania, zapewnienia odpowiedniej opieki medycznej oraz w celach związanych z bezpieczeństwem, takimi jak rejestracja osób upoważnionych do odbioru dziecka.
  3. Ujawnianie informacji: Dane osobowe dzieci nie będą udostępniane ani sprzedawane osobom trzecim bez wyraźnej zgody rodziców/opiekunów. Wyjątkiem mogą być sytuacje wymagające przekazania informacji organom administracji publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  4. Bezpieczeństwo danych: Niepubliczne Przedszkole „Przyjaciele Kubusia Puchatka” podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych dzieci przed nieautoryzowanym dostępem, utratą, zmianą lub ujawnieniem. Wszystkie informacje są przechowywane w sposób bezpieczny, a dostęp do nich mają wyłącznie upoważnione osoby.
  5. Prawa rodziców/opiekunów: Rodzice/opiekunowie mają prawo wglądu w przechowywane dane osobowe swojego dziecka oraz żądania ich poprawienia, uzupełnienia lub usunięcia, jeśli są nieprawidłowe, niekompletne lub nieaktualne. Mogą również wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
  6. Cookies: Strona internetowa Niepublicznego Przedszkola „Przyjaciele Kubusia Puchatka” może korzystać z plików cookies w celu ułatwienia nawigacji po stronie oraz zbierania anonimowych danych dotyczących korzystania z witryny w celu poprawy jakości usług. Rodzice/opiekunowie mogą wyłączyć obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki, jednakże może to ograniczyć funkcjonalność strony.
  7. Zmiany w polityce prywatności: Niepubliczne Przedszkole „Przyjaciele Kubusia Puchatka” zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie internetowej i wchodzą w życie od daty ich opublikowania.

Prosimy o zapoznanie się z niniejszą polityką prywatności i zrozumienie jej postanowień. W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z administracją przedszkola.